Georgia Hejduková

Georgia Hejduková (* 13. března 2000) je studentka ekonomie. Je členkou Pirátské strany na působící na Praze 6. V minulosti vedla neziskovou organizaci bojující proti šikaně a občansky se také angažovala proti korupci. Byla také historicky první předsedkyní Mladého Pirátstva. Působila ve volební kampani Adély Šípové a pracovala pro ní v Senátu. Věnuje se lidským právům, zejména ochraně svobody slova a soukromí a právům sexuálních menšin. Zajímá jí také propagace politiky mezi mladými lidmi.

Před vstupem do politiky

V roce 2018 založila a do roku 2020 vedla na základě vlastní zkušenosti se šikanou projekt Zastavme šikanu, který se zabýval problematikou a prevencí šikany na školách a ve společnosti. Její prezentace na toto téma byla na Konferenci českých nadějí byla nejlepší v oboru. Věnovala se také novinářské práci a psaní například pro Studentské listy, či na blog o změně pohlaví Jak se stávám ženou. Rovněž se podílela na organizaci různých studentských iniciativ například Středoškolského sněmu Hlavního města Prahy. Působila taky například jako fundraiserka v České středoškolské unii.

Má za sebou zkušenosti i z neziskové organizace Amnesty International, kde se podílí na vzdělávání proti diskriminaci v rámci projektu Živá knihovna. Angažovala se také jako mládežnická delegátka na valné shromáždění. Za tyto činnosti dostala trojnásobné ocenění TOP 25 Středoškolák roku. Týdeník Euro si jí v roce 2020 vybral do výběru 20×20 pro lepší Česko. Je také bývalou ambasadorkou projektu Rekonstrukce státu. Uspěla také historicky v essayistické soutěži Olympiáda lidských práv a její esej ocenil i Veřejný ochránce práv. Aktuálně se na organizace této soutěže i druhým rokem podílí.
Dvakrát také vyhrála krajské kolo soutěže Mezinárodní středoškolský moot court a v roce 2020 vyhrála i kolo mezinárodní. Je také držitelkou zlatého ocenění Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

Politické působení

V Pirátské straně se od roku 2018 angažuje zejména v komunální politice na Praze 6, kde se zabývá spolkovou činností, analytikou a byla také mediální spojkou a starala se o PR místního sdružení během jejího působení na této pozici měla Praha vůbec jednu z nejlepších mediálních prezentací mezi městskými částmi a jejich sociální sítě patřili v Praze vůbec k nejnavštěvovanějším a nejaktivnějším. Počet lajků na sítích se téměř zdvojnásobil a během jedné mediální události na jejíchž prezentaci se podílela získali Piráti Praha 6 více citací v médiích než Piráti na jakékoliv městské části v daném kalendářním roce.

V roce 2020 si jí Adéla Šípová se stala asistentkou ve volební kampani Adély Šípové. Byla to ze senátních kampaní druhá největší z hlediska rozpočtu a největší z dosahu a jediná úspěšná. Podílela se tak výrazně na jejím úspěchu v prvním a ve druhém kole, kde bylo výsledkem celkové vítězství. Měla na starosti plánování logistiky a kontaktní kampaně a také celkové účetnictví. Od října roku 2020 do února roku 2021 pro ní pracovala v Senátu Parlamentu České republiky jako její odborná konzultantka.

Od června 2020 působí také jako místopředsedkyně rozhodčí komise KS Praha. Byla zpravodajkou úspěšného případu KRK Kališ, Žák v Hřib, Zábranský V Dále je členkou MRT lidská práva, kde zabývá zejména rovnoprávností, LGBT právy, svobodou slova a ochranou soukromí. Je také jednou z předsedajících CF a organizovala například i virtuální CF 2020. lednu roku 2021 byla zvolena předsedkyní Mladého Pirátstva.

Ve vedení Mladého Pirátstva

Během jejího mandátu se jí spolu s novou radou podařilo více jak zdesetinásobit dosah Mladého Pirátstva. Výrazně se také Mladému Pirátstvu podařilo zvednout množství aktivních členů. Zatímco před zvolením rady, byl počet aktivních členů kolem 6. Dnes máme na schůzích málokdy účast menší než 10 a většinou více jak 15 lidí. Podařilo se nám také otevřít debatu o zařazení do struktur strany. RV schválilo i například změnu předpisů a výhledově jí předloží CF. Podařilo se také Mladému Pirátstvu, za základě jí napsaného projektu v Participativním rozpočtování vysoutěžit 18 500 Kč, představovalo to 74 % z požadované částky, což jej činní jedním z nejúspěšnějších v roce 2021. Podílela se také na volební kampani #NeniNamToUkradeny.